Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Ändrad ”Förordning om statsbidrag till allmänna samlingslokaler”

Ändrad ”Förordning om statsbidrag till allmänna samlingslokaler”

Riksdagen har beslutat om några förändringar i investerings- och tillgänglighetsanpassningsstödet från Boverket  – ändringarna är:

12 § Bidraget för tillgänglighetsanpassning är höjt från 200 000 till 300 000 kronor

18 § Upp till 75 procent av bidraget (tidigare noll) kan betalas ut i förskott

20 § Boverket kräver ingen besiktningsman

Här finns hela förordningen:
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20161367-om-statsbidrag-till_sfs-2016-1367

Ansökan

Det kommer nya ansökningsblanketter senare under hösten. Föreningarna ska använda de gamla ansökningsblanketterna tills de nya kommer.

Ansökningshandlingarna ska vara BR:s kansli tillhanda senast 15 november för granskning.

Läs mer om hur ansökan går till och vilken hjälp BR erbjuder