Bakgrundsbild

Vilken fantastisk rörelse

En gång per år rapporterar Bygdegårdarnas Riksförbunds medlemmar kring sin verksamhet och ekonomi. Det ger en god bild av bygdegårdsrörelsen i Sverige idag.

Vid ingången av 2023 hade Bygdegårdarna Riksförbund 1 456 medlemmar. Av dessa är 1 333 ideella föreningar och 100 ekonomiska föreningar. Även stiftelser är medlemmar i rörelsen. Medlemmarna finns i 251 av landets 290 kommuner. Absoluta merparten av husen ägs av föreningarna.

Den genomsnittliga bygdegården är på 371 kvadratmeter med 5 429 kvadratmeter tomtyta. Nio av tio bygdegårdar har tillgänglighetsanpassad entré och toalett. 31 procent av bygdegårdarna har hjärtstartare. Merparten av bygdegårdarna har rörliga elavtal. Den genomsnittliga förbrukningen är 21 319 kilowattimmar per år.

Föreningsverksamhet och styrelsearbete är den absolut största verksamheten i landets bygdegårdar. En tredjedel av all föreningsverksamhet sker i egen regi, medan två tredjedelar av föreningsverksamheten genomförs av andra föreningar. Bygdegården som mötesplats för det lokala föreningslivet bekräftas i årsrapporteringen. En annan riktigt stor verksamhet som genomförs i bygdegårdarna är fester och ceremonier, men här är det bygdegårdarna själva som står för två tredjedelar av all verksamhet.

Kulturverksamheter är vanligt förekommande i landets bygdegårdar. Det handlar om konserter, författarbesök, teaterföreställningar, konstutställningar med mera, liksom filmvisningar. En annan viktig verksamhet som redovisas är idrott och motionsverksamhet. Det är lika vanligt att bygdegårdarna själva arrangerar hälsofrämjande aktiviteter som att andra föreningar och aktörer använder lokalerna för ändamålet. Många bygdegårdar erbjuder mat- och kaféverksamhet.

Bygdegårdsrörelsen har 240 000 medlemmar. Uthyrningsverksamheten är en viktig inkomstkälla och omsatte knappt 70 miljoner kronor under 2022. En annan inkomstkälla är den kommunala finansieringen, totalt cirka 51 miljoner kronor. Det behövs då själva driftskostnaderna beräknas till cirka 150 miljoner kronor per år. Entréavgifter och exempelvis försäljning av kaffe och te med mera har också stor betydelse för bygdegårdarnas ekonomi.

Medlemmarnas årsrapportering ger en bild av en rörelse där det är mycket aktivitet och bekräftar hur viktiga bygdegårdarna är för den lokala föreningsverksamheten.

Bygdegårdarna samlar Sverige - jubileumsbok