Vad är Säker föreningsgård?

Vad?

Säker föreningsgård är en kostnadsfri distansutbildning som kan genomföras när, hur och var du/ni vill. Syftet med utbildningen är att höja kunskaperna kring de vanligaste skaderiskerna i bygdegården, hur dessa förebyggs och hur Bygdegårdsförsäkringen gäller. Hur förebygger man brand-, vatten- och inbrottsskador? Vad är viktigt att tänka på inför uthyrning? Och vilka skyddskrav ställs på oss?

När?

Anmälan görs löpande under året och du bestämmer själv i vilken takt du/ni vill genomföra kursen.

Var?

Studera hemma vid datorn eller i bygdegården. Arbetsmaterialet är digitalt men går också bra att skriva ut.

Vem?

Alla föreningsaktiva inom bygdegårdsrörelsen är välkomna att gå utbildningen. Studera själv eller tillsammans med andra i din förening. Utbildningen kan också genomföras i form av en studiecirkel med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan.

Studiecirkel i coronatider? – Så här kan det gå till!

Varför?

Bygdegårdsförsäkringen är en företagsförsäkring och det finns skyddskrav som är viktiga att uppfylla för att få ut full ersättning vid skada. Det är också viktigt att ha ett hum om vad som är en försäkringsskada eller ej. Sådant som räknas till normalt underhåll går exempelvis inte på försäkringen. Skador för också med sig merarbete och kostnader för föreningen så det bästa är att arbeta förebyggande för att minimera riskerna. Allt detta får du lära dig i utbildningen Säker föreningsgård. Kunskaperna du tillgodogör dig har du också användning av i ditt eget hem.

Efter avslutad kurs kan ni välja att också certifiera er som en ”Säker föreningsgård”. Certifieringen är kostnadsfri och innebär att ni intygar att ni gjort tio förebyggande åtgärder i bygdegården. Efter certifiering belönas ni med diplom, en självriskcheck värde 9 600 kronor samt en engångsrabatt på 20 procent av er försäkringspremie.

Hur?

Anmäl dig och kom igång direkt. Följ stegen nedan!

Utbildningen – Steg för steg!
  1. Anmäl er till den kostnadsfria utbildningen på sakerforeningsgard.se. Det finns inget krav på att slutföra den inom en viss tid. Ni behöver inte heller ha bestämt vem / vilka eller hur kursen ska genomföras.
  2. Efter anmälan får du / ni direkt inloggningsuppgifter till kursmaterialet och kan planera ert genomförande eller sätta igång direkt. Studiematerialet består av sex lektioner på följande teman: 1. Brand 2. Vatten 3. Inbrott 4. Juridik 5. Drift 6. Människor. När du fått inloggningsuppgifterna kommer du åt lektionerna här: https://sakerforeningsgard.se/lektioner-2.html
  3. Varje lektion avslutas med ett test av dina kunskaper. För att certifieras krävs 6 av 7 rätt på samtliga test. Testen kan genomföras så många gånger som behövs för att få godkänt. När samtliga lektioner och test är genomförda är utbildningen klar och det är då valfritt att gå vidare och också certifiera er förening som en ”Säker föreningsgård”.
Certifieringen – Steg för steg!
  1. Gör klart samtliga sex lektioner och få minst 6 av 7 rätt på testen. När ni klarat samtliga test får ni en bekräftelse på detta via mail.
  2. Vad behöver ni åtgärda för att uppfylla de tio skadeförebyggande kraven som krävs för certifiering? Kraven innebär inte några stora ekonomiska utgifter för föreningen men kan kräva en arbetsinsats och att nya rutiner sätts i bruk. Ladda ned intyget och ta reda på vilka de tio kraven är.
  3. Intyget ska skrivas under av två styrelseledamöter och sedan skickas in till Bygdegårdsförsäkringens kansli. Efter certifiering blir ni belönade med diplom, en självriskcheck värde 9 600 kronor samt en engångsrabatt på 20 procent av er försäkringspremie. Certifieringen gäller i tre år.
Ett urval ur studiematerialet

 

Frågor eller funderingar? Kontakta försäkringskansliet på 0200-22 99 99 (mån-fre kl 8.30-16, stängt kl 12-13) eller forsakring@bygdegardarna.se.