Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Uthyrningen som slutade med tvist i domstol

Uthyrningen som slutade med tvist i domstol

Trots hyresavtal, noggrann genomgång av säkerhetsregler och krav på ordningsvakt slutade uthyrningen av Tegnaby bygdegård illa för alla inblandade. Hyresgästens fest spårade ut, bygdegården drabbades av skadegörelse och hyresgäst och hyresvärd möttes senare i domstol.

När vattnet slutade att fungera (på grund av handhavandefel med diskmaskinen) ringde hyresgästen vid 23.30 till kontaktpersonen för uthyrningen; Michael Holmér. Väl på plats upptäcker Michael att det avstängda vattnet inte var det största problemet:
– Det såg ut som ett bombnedslag och det var säkert 150 personer på plats. Ordningsvakten som var i form av en förälder fanns på plats men avsades sig direkt allt ansvar.

Dagen efter dömdes städningen ut, möbler konstaterades vara skeva, scengolv förstört med mera. Dialogen med hyresgästen började bra men när Michael Holmér sedan skickade faktura för att ersätta skadegörelse och merarbete gick hyresgästen inte längre att få tag på. Fakturan och efterföljande påminnelser lämnades obetalda.
– Jag tyckte synd om hyresgästen. Det var ju inte hon som hade orsakat själva skadegörelsen utan hennes gäster – bjudna eller oinbjudna är svårt att svara på. När hon inte ens brydde sig om att svara så växte det ut horn ur pannan på mig. Man måste ju ta sitt ansvar, berättar Mikael Holmér.

De obetalda fakturorna lämnades till Kronofogden där hyresgästen bestred dem. Föreningen gick därefter vidare till Tingsrätten med ärendet som togs upp i form av en förenklad tvist.
– Vi sa att vi provar och ser vad som händer. Vi bollade också frågan med en jurist som sa att vårt hyresavtal var klockrent och borde ge oss rätt. Tvisten resulterade i en förlikning där hyresgästen betalade delar av fakturabeloppet. Vi hade säkert kunnat ta det längre och få mer rätt men vi nöjde oss så här. Vi har ju annat att hålla på med, avslutar Michael Holmér.

Föreningens rättsskyddsförsäkring, vilken ingår i Bygdegårdsförsäkringen, användes inte i detta fall. Tegnaby konstaterade att det omstridda fakturabeloppet inte överskred minimumbeloppet som en tvist ska gälla för att kunna använda sig av rättsskyddsförsäkringen.

Michael Holmérs tips till uthyrare

1. Skriv ordentliga hyresavtal. Vi använder BR:s nya mallar.
2. Ta depositionsavgift. Numera tar vi 5 000 kronor. Hade vi gjort det då, så hade vi sluppit strida.
3. Skriv ned allt vad som gäller. Säkerhetsföreskrifterna är lika viktiga som avtalet. Liksom en ordentlig efterbesiktning.
4. Numera har vi krav på godkänd ordningsvakt när vi hyr ut till ”riskarrangemang”.
5. Uthyrningsansvaret har vi på rullande schema på 1-2 månader i föreningen för att dela på jobbet. Och vi har ett PM att följa
så att vi gör likadant och inte missar något.

Så fungerar rättsskyddsförsäkringen

Rättsskyddsförsäkringen betalar delar av ombuds- och rättegångskostnader vid tvist i domstol. Tvisten måste överstiga ett halvt basbelopp (23 600 kronor 2020). Självrisken består dels av 10 % av ett basbelopp, vilket år 2020 är 4 700 kronor och dels utav 10 % av kostnaderna. För mer information och villkor kontakta försäkringskansliet eller gå in på sakerforeningsgard.se/ tjuvkika.html och lär dig mer om föreningsjuridik där.

 

Mallar för hyresavtal, mall för Säkerhetsinformation samt guiden ”Att tänka på vid uthyrning” finns i Materialbanken