Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Till minne av vår tidigare förbundsordförande Kenneth Johansson

Till minne av vår tidigare förbundsordförande Kenneth Johansson

Bygdegårdarnas Riksförbunds tidigare ordförande Kenneth Johansson, Falun, har avlidit i en ålder av 65 år. Våra tankar går närmast till hustrun Viola och barnen med familjer.

Kenneth Johansson växte upp med bygdegårdsrörelsen. Hans första bygdegårdsminnen var från Korskrogens bygdegård i Folkärna i södra Dalarna. Där var han från barnsben med på julfester och andra aktiviteter. Senare såg han Dalarnas kedja av bygdegårdar genom sitt engagemang i CUF och Centerpartiet. I vuxen ålder tog sig hans lokala bygdegårdsengagemang uttryck genom uppdrag som ordförande och vice ordförande i Aspeboda bygdegårdsförening i Falu kommun.

Med det lokala engagemanget i ryggen och det nationella nätverket utifrån plattformen som riksdagsledamot för Centerpartiet blev Kenneth Johansson förbundsordförande för Bygdegårdarnas Riksförbund 2002. Ett uppdrag som han innehade fram till 2007. Det var fem framgångsrika år då riksförbundet ökade sitt medlemsantal med nästan 100 föreningar för att vid utgången av 2007 bestå av 1 382.

Kenneth var en positiv och engagerad företrädare för bygdegårdsrörelsen, mån om att synliggöra alla de möjligheter som bygdegårdarna rymmer. Hans engagemang kan väl sammanfattas genom det här citatet i Bygdegårdarnas Riksförbunds jubileumsbok från 2004:

”Bygdegården har många viktiga uppgifter. Den behövs för demokratin som viktig mötesplats, den behövs för föreningslivets behov, den behövs för bygdens behov, den är en festlokal och en lokal för kultur- och fritidsaktiviteter. Inte minst viktig är den som kulturspridare. Om hela landet ska leva, så måste också kulturen ut i hela landet. Bygdegården har också betydelse för folkhälsan. Människor har ett behov av att träffas, av att umgås och känna gemenskap. Bygdegården är en möjlighet! Ja, i bygdegårdarna finns bara möjligheter”.

Efter tiden som förbundsordförande för Bygdegårdarnas Riksförbund och riksdagsledamot för Centerpartiet blev Kenneth Johansson landshövding i bygdegårdstäta Värmland. Med Kenneths bakgrund var det en passande uppgift och Kenneth sågs ofta som besökare i någon av länets 120 bygdegårdar.

Så här beskrev han känslan av att besöka en bygdegård: ”Jag blir glad och känner mig som hemma. Jag vet hur mycket ideellt arbete som lagts ner och hur stolta man är över sin bygdegård”.

Vi minns med stor tacksamhet en varm, inkluderande och ansvarstagande förebild, ledare och människa.

 

För Bygdegårdarnas Riksförbund

Per Lodenius, förbundsordförande
Anders Karlsson, vice förbundsordförande