Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Stödmiljarden till kulturen 2021 och en halv miljard till

Stödmiljarden till kulturen 2021 och en halv miljard till

På dagens pressträff presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind hur den tidigare aviserade stödmiljarden ska fördelas. De medlen fanns redan med i budgetpropositionen som lades fram i september i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
550 miljoner ska fördelas av Kulturrådet – 150 miljoner till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet. Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Sametinget fördelar resterande medel.

Under pressträffen meddelades även att regeringen avsatt ytterligare en halv miljard till kulturen till vilket de återkommer till i februari 2021.

Pressmeddelande från regeringen: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/fordelning-av-en-miljard-kronor-i-stod-till-kulturen-2021

Pressmeddelande från Kulturrådet: www.kulturradet.se/nyheter/2020/nya-krisstod-till-kulturen