Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Tänk framåt och sök pengar för ungdomsverksamhet!

Tänk framåt och sök pengar för ungdomsverksamhet!

Ungdomsrådet tipsar

Nu när många aktiviteter har satts på paus kan ni ta vara på tiden och planera inför framtiden. Hur vill ni utveckla verksamheten? Vad vill ni förbättra? Och vad behöver ni göra för att nå dit? Våga tänk nytt och stort och sök utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet från Boverket i augusti! Från och med i år får Boverket särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service, vilket många bygdegårdar gör. Det innebär större möjligheter att ansökan blir beviljad!

Bidraget kan gå till:

  • anpassning av lokaler och utomhusmiljö
  • inköp av inventarier och utrustning
  • projektledare eller motsvarande
  • aktiviteter för att stimulera ungdomsverksamhet

Samla ungdomarna till ett uppstartsmöte – fysiskt eller digitalt, spåna idéer och ta kontakt med oss på kansliet, vi stöttar er gärna från idé till färdig ansökan!

Här finns mer information om bidraget och tips inför ansökan >>


Tillbaka till alla Ungdomsrådet tipsar  >>