Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Sök pengar för att öka ungas delaktighet!

Sök pengar för att öka ungas delaktighet!

Ungdomsrådet tipsar

Den 1 januari öppnar ansökan till projekt för ungas organisering. Bidraget kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och kan sökas för projekt för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en organisation eller verksamhet, eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för barn och ungdomar att organisera sig och få inflytande i samhället. Glesbygd och landsbygd tillhör de områden som särskilt ska prioriteras. Pengarna ska gå till ungdomsaktiviteter och projektet ska bedrivas lokalt. Projektet bör vara förankrat hos målgruppen och samverkan med kommun eller andra föreningar uppmuntras.

Projektexempel:
En bygdegårdsförening fick tidigare i år pengar för att genom aktiviteter riktade till ungdomar i bygden skapa en ökad känsla av att det finns ett utbud och att de kan vara del i en gemenskap och påverka sin vardag. Fokus i projektet är LAN och kreativt skapande. Genom en kvalificerad ungdomsledare som kan ägna sig åt uppsökande verksamhet, samt planera och genomföra ett attraktivt aktivitetsprogram tillsammans med ungdomarna, vill de skapa en arena som erbjuder ett nätverk för ungdomarna. I projektet samarbetar bygdegårdsföreningen med den lokala Vi Unga-klubben, kommunen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Hur ska ert projekt se ut? Ansökan kommer bara att vara öppen i några veckor så börja planera redan nu!

Läs mer på MUCF:s hemsida: www.mucf.se/ungas-organisering


Tillbaka till alla Ungdomsrådet tipsar  >>