Bakgrundsbild

Sök omställningsstöd

För att kunna få del av omställningsstöd ska föreningen ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Stödet ska hjälpa att betala fasta kostnader som hyra, el, vatten, avlopp mm. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen har minskat. På Skatteverkets sida finns mer information och en beräkningstjänst som hjälp att räkna ut hur mycket omställningsstöd ni kan ha rätt till.

Om stödet överstiger 100 000 krävs ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag som visar att uppgifterna i ansökan stämmer.

Stödet går att söka till och med den 31 augusti 2020. Ansökan görs via Skatteverkets e-tjänst:

www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/
coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/
omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html