Bakgrundsbild

Sök Boverksstöd i år

Nu är det tid att sammanställa alla handlingar som behövs om ni ska söka Boverksstöd i höst. Den 15 november ska alla handlingar vara BR tillhanda, för att vi ska kunna granska och sedan sända in er ansökan till Boverket till 1 december. Det är två stöd som ni kan söka: Investeringsmedel och tillgänglighetsanpassning, en blankett för vardera.

Läs vidare på Boverkets hemsida:

www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/allmanna-samlingslokaler—investeringsbidrag/