• Hem
  • Nyheter
  • Snyggt jobbat Dalarna, Östergötland, Sjuhärad, Västerbotten, Kronoberg och Västra!

Snyggt jobbat Dalarna, Östergötland, Sjuhärad, Västerbotten, Kronoberg och Västra!

Med en marginal på två månader har det skadeförebyggande projekt som pågår i Dalarna, Östergötland, Sjuhärad, Västerbotten, Kronoberg och Västra, nått sitt mål: Att 20 % av föreningarna i deltagande distrikt vidtar minst en ny skadeförebyggande åtgärd.

Sedan februari 2016 pågår det ett skadeförebyggande projekt i Dalarna, Östergötland, Sjuhärad, Västerbotten, Kronoberg och Västra. Projektet innebär bland annat att föreningar i distrikten ges hela 75 % i investeringsbidrag (upp till 7 500 kr) för åtgärder så som brandlarm, inbrottslarm och vattenfelsbrytare.

– Vi kan redan nu meddela att det övergripande målet för det skadeförebyggande projektet är i hamn. Detta med två månaders marginal och vi vet att är flera föreningar på väg in att anmäla åtgärder, berättar Anna Wernersson på Bygdegårdsförsäkringens kansli.

I februari 2016 sattes målet att 20 % av föreningarna i deltagande distrikt ska vidta minst en ny skadeförebyggande åtgärd. I dagsläget har 93 föreningar gjort detta vilket motsvarar 21 % av projektdistriktens föreningar. I de sex deltagande distrikten har det hitintills investerats över 1 miljon kronor i åtgärder såsom brandlarm, inbrottslarm och vattenfelsbrytare.

– Bra jobbat alla engagerade försäkringsansvariga och projektdeltagare!