Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Serveringstillstånd för bygdegårdar

Serveringstillstånd för bygdegårdar

Om bygdegårdsföreningen ska arrangera en aktivitet där det ska säljas alkohol i någon form krävs ett serveringstillstånd. Reglerna för serveringstillstånd styrs av Alkohollagen. Ansvarig myndighet är Folkhälsomyndigheten men det är de enskilda kommunerna som sköter handläggningen och fattar beslut i ärendena. Alla frågor gällande serveringstillstånd i det enskilda fallet ska därför ställas till respektive kommun.

Läs mer om vad som gäller och hur du ansöker om serveringstillstånd