Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Seminarium om krisberedskap i Almedalen

Seminarium om krisberedskap i Almedalen

Hur kan vi bygga beredskap och totalförsvar i hela landet?

Lokalsamhället har stor betydelse vid samhälleliga kriser och är först på plats att hantera en kris innan samhället tar vid. Det finns stora möjligheter med att i allt högre grad inkludera civilsamhället i beredskap.

Skogsbränderna i Västmanland 2014 och 2018 gav erfarenheter i civilsamhället och i kommunorganisationen som idag är en del av en nuvarande krisberedskap i länet. På Gotland har försvaret tillsammans med länsstyrelsen med flera genomfört ett aktivt arbete för att stärka totalförsvaret i samverkan med civilsamhället.

I detta seminarium lyfter vi bygdegårdsrörelsens viktiga roll för att bygga beredskap i hela landet.

Medverkande:

  • Anders Westin, Ordförande, Västmanlands bygdegårdsdistrikt
  • Åke Ekström, f.d. ordförande, Gotlands bygdegårdsdistrikt
  • Håkan Johansson, LRF Sala
  • Anders Wigelsbo, Kommunstyrelseordförande, Sala Kommun

Från Bygdegårdarnas Riksförbund: Kenneth Lundmark förbundschef och Sofia Ohlsson verksamhetsutvecklare

I efterföljande panelsamtal diskuteras beredskap och totalförsvar i hela landet med medverkande företrädare och seminariedeltagare.

Plats: Almedalen, mötestält Alla röster ska höras