Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Säkerhetshöjande åtgärder och grundläggande säkerhetsutbildning

Säkerhetshöjande åtgärder och grundläggande säkerhetsutbildning

Upplever er förening eller någon av era föreningar som hyr rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet? Då finns det möjlighet att söka statsbidrag från Kammarkollegiet för att höja säkerheten. De erbjuder också grundläggande säkerhetsutbildningar där nästa är den 31/3-1/4 2020 i Helsingborg.

Läs mer om bidraget:
www.kammarkollegiet.se/sakerhetshojande

Läs mer om säkerhetsutbildningar:
www.kammarkollegiet.se/sakerhetsutbildning