• Hem
  • Nyheter
  • Säker föreningsgård: De tio första föreningarna certifierade

Säker föreningsgård: De tio första föreningarna certifierade

Säker föreningsgård är en webbutbildning och certifiering som lanserades i början av december 2018. Nu är de tio första föreningarna certifierade: ”Testen var en ögonöppnare och lär oss vad vi skall fördjupa oss i”

I slutet av året lanserade Bygdegårdarnas Riksförbund tillsammans med Länsförsäkringar Halland certifieringen Säker föreningsgård. Säker föreningsgård är en kostnadsfri webbutbildning som genomförs av en föreningsfunktionär hemma vid datornen men kan också genomföras i form av en studiecirkel. Utbildningen består av sex lektioner på följande teman: Brand, vatten, inbrott, juridik, drift och människor.

”Jag som är ny i styrelsen fick ut mycket av utbildningen. Jag upplevde utbildningen grundlig och saklig utan massa ”nonsens”. Bra med fakta i korta meningar”, uppger Tanja Handstedt som nu certifierat sin bygdegårdsförening, Vendels bygdegård i Uppsala-distriktet.

Ögonöppnare
Varje lektion avslutas med ett onlinetest där 6 av 7 rätt krävs för att få godkänt: ”Testen var en ögonöppnare och lär oss vad vi skall fördjupa oss i. Bra och lättläst”, uppger Kerstin Farm som genomfört utbildningen för Böloms bygdegårdsförening i Västernorrlands räkning.

Tio krav att intyga
Efter genomförd utbildning ska föreningens styrelse också intyga att föreningen lever upp till tio skadeförebyggande krav. Kraven handlar bland annat om att ha tillsyn av föreningsgården varje vecka och att skriftliga hyresavtal används.

”Det här var en jättebra grej! Många bra tips och även ungefärlig kostnad på vissa åtgärder. Nu ska jag informera de andra i styrelsen och vi ska gå igenom kraven”, uppger Birgitta Dahlkvist från Östanviks Bygdegårdsförening i Dalarna, som är klar med utbildningsdelen men har intygandet kvar innan föreningen blir certifierad.

Belöning
När utbildningen är genomförd och de skadeförebyggande kraven intygade blir föreningen certifierad som en ”Säker föreningsgård”. Resultatet är med all säkerhet förhöjd säkerhet i föreningsgården. Certifierad förening belönas dessutom ekonomiskt i form av en självriskcheck värde 9 300 kr (2019) från Länsförsäkringar Halland och en engångsrabatt på försäkringspremien på 20 %.

 

Certifierade föreningar – feb 2019 

Bullaregårdens Byggnadsförening – Västra
Stortorpsparken – Stockholm
Karlanda Jordbrukare-ungdoms byggnadsförening – Värmland
Vendels bygdegårdsförening – Uppsala
Tynningö-Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening – Stockholm
Rönnängs bygdegård – Västra
Överenhörna bygdegårdsförening – Stockholm
Viljan Bråthult – Kronoberg
Enångers bygdegårdsförening – Gävleborg
Grolanda bygdegårdsförening – Skaraborg

Läs mer om certifieringen och anmäl er på sakerforeningsgard.se