Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Rönö bygdeförening tilldelas miljöstipendiet 2023

Rönö bygdeförening tilldelas miljöstipendiet 2023

Bygdegårdarnas Riksförbunds och Bondens Els miljöstipendium 2023 tilldelas Rönö bygdeförening i Östergötlands bygdegårdsdistrikt.

– Vi är så glada att få motta detta miljöstipendium. Vi är en mycket aktiv förening så det är många som bidrar till arbetet och verksamheten i föreningen, säger Lolita Nilsson, ordförande, Rönö bygdeförening.

Förra sommaren drabbades föreningen av en chock då deras arrende av en festplats sedan 100 år sades upp två dagar efter den stora årliga festen som hållits där hade gått av stapeln. Men när den initiala chocken lagt sig fokuserade de på att hitta en ny plats och denna gång köpa marken. Nu har de köpt mark, fått bygglov och väntar på att bidragsansökningar ska godkännas innan de börjar bygga.

– Hela bygden har varit engagerade i att hitta ny mark! Den nya platsen är en skogsglänta vid hembygdsgården där vi kommer att bygga en större dansbana med tak som vi kan använda till mer verksamhet. I planeringen av den nya festplatsen har vi tagit stor hänsyn till naturen på platsen, berättar Lolita.

Närheten till hembygdsgården är en fördel då föreningen är en sammanslagning av hembygdsföreningen, bygdegårdsföreningen och sportklubben.

Föreningen installerade sin andra värmepump i bygdegården under förra året vilket minskade elkonsumtionen med en tredjedel, planerar att sätta solceller på en nyinköpt byggnad och är väldigt noggranna med att källsortera.

De var även snabba med att ta Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom när det lanserades hösten 2022:

– Vi ville vara bland de första! Att skriva ned allt arbete och fundera över allt gör i vår verksamhet har varit toppen i samband med diplomeringen. Det ger stolthet att se vad vi faktiskt gör i föreningen. Vi har också fått ett breddat kommunalt kontaktnät under processens gång, säger Lolita.

Juryns ordförande Karin Olsson, ledamot i Bygdegårdarnas Riksförbunds styrelse, säger:

– I år valde vi en av de första föreningarna som erhöll vårt nya Hållbarhetsdiplom. Rönö bygdeförening är en ganska ny förening som redan från början hade miljö och hållbarhet i fokus och nu när en ny plats ska arbetas upp är detta extra viktigt från början.

Motivering

Rönö Bygdeförening, har som en av de första föreningarna erhållit Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom. Föreningen arbetar aktivt med miljöfrågor i sin verksamhet. Miljöhänsyn har stor betydelse i det pågående projektet att etablera verksamheten på ny plats efter uppsägningen från 100 år av arrende på den gamla lokaliseringen.

Om miljöstipendiet

Syftet med miljöstipendiet är att uppmärksamma person(er) eller bygdegårdsförening/-distrikt som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetar med miljöfrågor kopplat till bygdegårdsrörelsen och som kan tjäna som inspiration för andra att arbeta med miljöfrågor.

Stipendiet består av diplom samt 5 000 kronor och delas ut årligen.

Stipendiaten/stipendiaterna utses av en jury bestående av tre personer: en ledamot i BR:s förbundsstyrelse, en representant för Bondens El och en medarbetare vid BR:s förbundskansli som handlägger miljöfrågor.

Utmärkelsen delas ut vid Bygdegårdarnas Riksförbunds Nationell träff i Visby 15–17 september.

Foto: Svante Prag