Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Positivt med lättnader i besöksantalet

Positivt med lättnader i besöksantalet

Men bygdegårdarna drabbas fortfarande hårt

Vid gårdagens pressträff med inrikesminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterades några förslag till förändringar i förbudsförordningen. Serveringsställen såsom restauranger och kaféer undantas 50-begränsningen från och med den 8 oktober. Gränsen för allmänna sammankomster med sittande publik kan komma att höjas till 500 personer. Förutsatt att smittläget tillåter kommer beslutet tas 8 oktober och börja gälla den 15 oktober.

Bygdegårdarnas Riksförbund ställer sig positiva till förändringarna, men eftersom de allra flesta bygdegårdar inte är så stora och många aktiviteter innebär stående, gående besökare fortsätter ändå begränsningarna sätta käppar i hjulen för bygdegårdarnas verksamhet. I många andra sammanhang i samhället samlas långt fler stående personer än det skulle göra om ansvarstagande bygdegårdar, som är mer än villiga att anpassa och coronasäkra sina evenemang, skulle tillåtas välkomna fler deltagare. Bygdegårdar över hela landet har under våren och sommaren anordnat coronasäkra aktiviteter med stor kreativitet.

Bygdegårdarnas Riksförbund står till hundra procent bakom att solidariskt hindra smittspridning i samhället och skydda medborgarna från situationer som kan orsaka risk för ytterligare utbredning av covid-19. Samtidigt är det viktigt att bygdegårdarna får möjligt att arrangera aktiviteter där hänsyn tas till att minimera risken för spridning av covid-19.

Ett glädjande besked var att regeringen ger i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att regelbundet återkomma med rekommendationer på lättnader eller åtstramningar. För bygdegårdarnas del är vi särskilt glada över att marknader nämns, då säsongen för julmarknader i bygdegårdarna närmar sig.

Bygdegårdarnas Riksförbund ser även fram emot det publikråd som ska inrättas med berörda arrangörer inom kultur- och idrottssektorn såväl som det civila samhället för att diskutera situationen på ett mer strukturerat sätt under en tid framöver. Vi önskar fortsätta dialogen för att verksamheten i bygdegårdar ska kunna ta fart igen. Människor ska kunna samlas för kultur, idrott och andra gemensamma aktiviteter där arrangörerna tillåts ta en del av ansvaret och där begränsningarna sätts i samverkan med berörda parter.