Bakgrundsbild

Påverka er premie och självrisk

Insatserna för att begränsa smittspridningen av coronaviruset Covid 19 har gett oss en vår som helt har ställt samhället på ända – med många privatpersoner, företag och föreningar som är svårt ekonomiskt drabbade.

I väntan på bättre tider får verksamheter styras om och åtgärder för att begränsa följdverkningarna göras i den mån det går. Därför kommer här tips på hur ni kan påverka föreningens försäkringspremie samt föreningens utgifter vid en skada.

1. Få 20% tillbaka

En riskfri aktivitet i dessa tider är att genomföra webbutbildningen Säker föreningsgård som är kostnadsfri och kan genomföras hemma vid datorn. Gå hela utbildningen och certifiera er så får föreningen dessutom tillbaka 20 procent av inbetald försäkringspremie för 2020 samt en självriskcheck värde 9 400 kr. Läs mer och anmäl er på www.sakerforeningsgard.se.

2. Är ni korrekt försäkrade?

Det händer att föreningsfunktionärer ringer in till försäkringskansliet och efter lite dialog upptäcker att de betalat försäkringspremie i onödan i flertalet år då uthuset på faktura/specifikation sedan länge rivits. Så se över vad som står med på den specifikation som skickades ut till fakturamottagaren tillsammans med fakturan i december. Och fyll i ett nytt uppdaterat underlag för försäkringsteckning.

3. Vad är er saker värda?

Samtidigt som ni ser över er försäkringsspecifikation fundera över vad föreningens lösegendom är värd. Är den för högt eller för lågt värderad? Lösegendomen kan försäkras i intervaller om 5 basbelopp (236 500 kronor), alltså 5, 10, 15 basbelopp etc . Det värde som ska uppskattas är vad sakerna skulle vara värda på andrahandsmarknaden om de skulle säljas idag. Räkna inte med affektionsvärdet / det emotionella värdet.

4. Samla upp till 30% rabatt

Samla upp till 30 procent i säkerhets rabatt på premien för byggnader och lösegendom som skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder. Kanske har ni redan en del av åtgärderna installerade utan att ha skickat in blanketten för rabatt? Annars är den enklaste och billigaste åtgärden att sätta upp seriekopplade brandvarnare, vilket ger 5 % rabatt på premien.

5. Tillsyn, tillsyn, tillsyn

Vikten av tillsyn är desto viktigare när ordinarie verksamhet och uthyrningar blivit inställda. Se till att ta ett varv inne i och runt bygdegården varje vecka så ser ni till att följderna av eventuella skador inte blir större eller kostsammare än nödvändigt. Vattenskador, inbrottstjuvar och stormar med flera tar inte ”ledigt” för att mycket annat är satt på paus.

6. Prioritera underhållet

Skador beroende på bristande underhåll går tyvärr inte på försäkringen. Därför är det centralt att ha koll på underhållet och vidta de åtgärder som ekonomi och krafter tillåter. Kanske är det just nu ni har utrymme i kalendern att ta ett krafttag om underhållet? Använd den kostnadsfria checklistan ”Årlig genomgång av byggnaden”, prioritera och gör upp en plan. Finns det saker att göra med små medel? Efterlys arbetshjälp som kan göra insatser i små arbetsgrupper vid olika tillfällen. Många är extra hjälpsamma i svåra tider.

7. Få reducerad självrisk

En del skadearter har ingen självrisk – det gäller exempelvis olycksfallsförsäkringen och skadedjursförsäkringen. Andra skadearter såsom brand-, vatten- och inbrottsskador har en normalsjälvrisk på 9 400 kr. Men genom att vidta skadeförebyggande åtgärder såsom brand-, inbrottslarm och vattenfelsbrytare kan ni få halverad eller helt slopad självrisk.