Bakgrundsbild

Påverka ditt Leaderområde

Leader är en metod för att arbeta med lokalutveckling som bygger på ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer i ett geografiskt område.  Det ger möjlighet för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att kunna engagera sig i bygdeutveckling och få stöd för utvecklingsprojekt.

Varje Leaderområde ska inför perioden 2023–2027 skapa ett partnerskap samt skriva en strategi som beskriver områdets utveckling och mål. Strategierna ska ha en förankring hos de som bor och verkar inom Leaderområdet och är grunden för vilka projekt som beviljas.

Under våren 2021 genomför samtliga Leaderområden möten, enkäter och olika aktiviteter för att samla in tankar, idéer och behov inom sitt område för att kunna ge ett förslag till strategin.

Bygdegårdarna är en viktig part och röst i det arbetet, lokalt, regionalt och nationellt. Det är viktigt att vi framför vilka insatser vi vill kunna utveckla framöver i våra bygder så att vi kan söka stöd för det. Kanske finns behov av digitalisering, servicepunkter, krisberedskap, utveckla bygdens saluhall, eller möjligheten att kunna göra investeringar i bygdegården? Påverka i ert Leaderområde, framför era intressen till ert Leaderkansli eller delta i möten!

Mer information om Leader hittar du här:
jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader

Här hitta du karta och kontaktuppgift till ditt Leaderområde:
jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leaderomraden-i-sverige