Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Obs! Ändrade blanketter för Boverket

Obs! Ändrade blanketter för Boverket

Nya ansökningsformulär för Boverket las ut på Boverkets hemsida den 30 oktober. Det är fråga om mindre ändringar som adress till lokalen respektive adress som post ska skickas till samt om moms. En liten korrigering avseende kostnader för konstnärlig utsmyckning (normalt max en procent av bidragsunderlaget) och en rad för lösa inventarier. Se länkar:

Ansökningsformulär investeringsåtgärder

Ansökningsformulär tillgänglighetsåtgärder