Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Utökat skadedjursavtal för alla bygdegårdar

Utökat skadedjursavtal för alla bygdegårdar

Från och med 1 juni 2019 börjar ett utökat skadedjursavtal att gälla för Bygdegårdsförsäkringen. Fullvärdesförsäkrade sten- och trähus (ej uthus) får då automatiskt saneringsavtal mot bostadsohyra, skadedjur och insekter. Tidigare ingick enbart lägenheter avsedda för bostadsändamål. I avtalet ingår liksom tidigare försäkring mot husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter för både sten-, trähus och uthus.

Sanering av bostadsohyra, skadedjur och insekter ingår from 1 juni 2019 i Bygdegårdsförsäkringen via avtal mellan Bygdegårdarnas Riksförbund och Nomor. Försäkringen omfattar fullvärdesförsäkrade sten- och trähus, dock ej uthus. Tidigare ingick enbart lägenheter avsedda för bostadsändamål.
Avtalet omfattar samtliga skadedjur, insekter, råttor eller möss som vållar skada, obehag, sanitär olägenhet eller smittspridning. Sanering av fåglar ingår ej.

I avtalet ingår liksom tidigare försäkring mot husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter via Trygg-Hansa Försäkrings AB.

Läs mer om att förebygga skadedjur samt ta hand om driften av bygdegården