Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Nya regler kring laddpunkter för elfordon vid samlingslokaler

Nya regler kring laddpunkter för elfordon vid samlingslokaler

Ett antal kommuner har uppmärksammat de nya reglerna i Plan- och Byggnadsförordningen. Uppdateringen av Plan- och byggförordning (2011:338) innebär, förutom krav på nybyggda lokaler, ett retroaktivt krav på i princip alla fastighetsägare att etablera och bekosta laddpunkter för elfordon på sin fastighet.

Kraven gäller från och med 1 januari 2025 och innebär att alla parkeringar med fler än tio parkeringsplatser/-möjligheter som finns i, eller på tomten, till andra byggnader än bostadshus ska vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan laddning till minst en femtedel av parkeringsplatserna. Kravet gäller byggnader för vilka energi används för att påverka inomhusklimatet.

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar just nu med en konsekvensanalys av de nya reglerna och rekommenderar tillsvidare alla medlemsföreningar som kontaktas av sin hemkommun i frågan att meddela förbundskansliet detta samt avvakta kommande rekommendationer från riksförbundet.