Bakgrundsbild

Nya regler för rökning från 1 juli

Den nya lagen om tobak och liknade produkter börjar gälla den 1 juli och den omfattar även bygdegårdar vid offentliga arrangemang.

Syftet med lagen är att ingen ska behöva avstå från att delta på grund av risken att utsättas för passiv rökning. Om bygdegården har offentlig servering är det självklart att den omfattas. Likaså om bygdegården används för ett offentligt arrangemang.

Ingen ska behöva avstå från att delta i arrangemang på en bygdegård på grund av att man har barn eller en sjukdom som medför ökad känslighet för cigarettrök. Rökning ska därför inte ske i anslutning till entréer eller på yta avsedd för utomhusservering. Har man en lekplats eller idrottsplats gäller reglerna även där.

Läs mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens hemsida:

www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter