Nu lanseras distriktsprojektpotten

Istället för ett centralt skadeförebyggande projekt så som det sett ut de senaste åren kommer nu bygdegårdsdistrikten få möjlighet att hitta på och bedriva egna projekt utifrån hur man bäst tror sig kunna nå föreningarna.

För att genomföra projektet finns en distriktspott med ekonomiska medel att ansöka om. Projekten kan vara små och avgränsade till en specifik insats eller större och mer omfattande. Ansökan är öppen och görs via ansökningsformulär. Kontakta försäkringskansliet så skickar vi ut information och formulär.

Är du distriktsfunktionär, fundera på följande: Vad hade just du velat åstadkomma om tid, möjlighet och pengar hade funnits? Vilken är din hjärtefråga när det kommer till skadeförebyggande? Vad ska ta vid när läget i samhället ser bättre ut? Och vilka ekonomiska medel behövs för att genomföra det?

Distriktsprojektpotten finansieras av ”miljonregnet” det vill säga skadebonusar som utbetalas till Bygdegårdsförsäkringen / Bygdegårdarnas Riksförbund från försäkringsgivaren Länsförsäkringar Halland, de år då skaderesultatet är tillräckligt bra/lågt. Distriktsprojektpotten är ett initiativ från Fastighets- och försäkringsrådet och antagen av förbundsstyrelsen.