Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Möte med politiker om Landsbygdsprogrammet

Möte med politiker om Landsbygdsprogrammet

För ett år sedan arrangerade vi vår publika landsbygdskonferens där bland annat Kristina Yngwe, ordförande i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, medverkade. Igår träffades vi igen och fortsatte dialogen om förbättringar och innehåll i kommande landsbygdsprogramsperiod samt genomförande av landsbygdskommitténs 75 förslag.

Ideella, privata och offentliga aktörer behöver komplettera varandra och samverka för att utveckla smarta landsbygder. Då behöver regelverk och stödsystem också släppa in den ideella sektorn i genomförandet av landsbygdsprogrammet på ett bredare plan.

Christina Yngwe, ordförande i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, samtalar med förbundschef Karin Fälldin på Landsbygdskonferensen i februari 2020.