Bakgrundsbild

Mer pengar till kulturprojekt

Sju föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund får dela på nästan 240 000 kronor från Ideell Kulturallians utlysning Kulturens Kapillärkraft – Nyorientering på totalt åtta miljoner kronor från Postkodstiftelsen. Det blir bland annat teaterskola för barn, kulturdag, pilotprojekt om en postindustriell landsbygd, återvinning och nyskapande kulturellt kretslopp samt kultur för att locka en yngre publik. Föreningarna som fått medel är:

  • Byggnadsföreningen Högsäters Bygdegård
  • Bäckmora Brandänge Bygdegårdsförening ­
  • Föreningen Riddarhyttans Allaktivitetshus
  • Kaga Bygdegårdsförening
  • Lundsbrunns Samhällsförening-Bygdegårdsförening
  • Solbackens Bygdegårdsförening
  • Steneby bygdegårdsförening

”Det stora söktrycket är en bekräftelse på att vi med stöd av Postkodstiftelsen gör en viktig satsning. Men på samma gång är det oroande eftersom det också vittnar om föreningarnas stora behov av ekonomiskt stöd. Det ideella kulturlivet har ofta små marginaler. Pandemin slog hårt då uteblivna intäkter ledde till svåra ekonomiska förluster för föreningarna. Nu har verksamheterna öppnat upp igen – men återhämtningen kommer att ta tid. Ovanpå detta har vi inflation med kostnadsökningar och skenande elpriser.” skriver Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef på Ideell kulturallians på www.ideellkultur.se/post/ansokningsrekordet-ar-inte-bara-positivt.

Vi säger grattis till föreningarna som blivit beviljade medel och ser fram emot projekten!

Läs mer om alla de beviljade projekten: www.ideellkultur.se/beviljade-projekt

Illustration: Ideell kulturallians