Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Krisstöd för överlevnad och återhämtning 

Krisstöd för överlevnad och återhämtning 

Kulturminister Amanda Lind redogjorde vid dagens pressträff, 2 oktober, hur de aviserade krisstöden ska hanteras. Nu väntar vi på myndigheternas besked om hur fördelningen ska ske. Kulturministern beskrev att medlen är tänkt som stöd under krisens gång men även för återhämtning.

De stöd som är aktuella för Bygdegårdarnas Riksförbunds medlemmar hanteras av Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet och Boverket.

För Statens kulturråd handlar det om totalt 881 miljoner. Dessa är fördelade i tre grupper. Upp till 400 miljoner i krisstöd för intäktsbortfall för arrangörer under perioden juni till september, upp till 80 miljoner till smittsäkra arrangemang samt upp till 371 miljoner utifrån andra behov som finns.

Våra 17 digitala biografer kan komma att få del av de 375 miljoner som Svenska Filminstitutet har att fördela. En del som de medlen ska användas till kompensation till biografer.

Boverket hanterar det riktade stödet till landets alla allmänna samlingslokaler. Här kommer föreningar anslutna till någon av de tre tre samlingslokalsorganisationerna ha en tydlig fördel då de ansökningarna kommer att gå via respektive riksförbund. Hanterandet kommer att bli något enklare utifrån att föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund redan har passerat den första spärren – att vara en allmän samlingslokal vilket då inte kommer kräva någon ytterligare granskning av Boverket.

Bygdegårdarnas Riksförbund har tidigare givit respons på dessa aviserade stöd – vi är glada och positiva till att de kommer. Nu önskar vi en snabb, enkel och rättssäker handläggning så att medlen snabbt kan nå alla behövande föreningar och verksamheter.