Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Krispaketet till kulturen fördelas av fyra myndigheter

Krispaketet till kulturen fördelas av fyra myndigheter

På dagens pressträff meddelade kulturminister Amanda Lind tillsammans med kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) hur de avsatta 500 miljonerna ska hanteras.

Det blir Statens Kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond som tilldelas uppdraget att fördela dessa medel.

Statens Kulturråd ska fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

För medlemsföreningar tillhörande Bygdegårdarnas Riksförbund är det medlen fördelade av Statens Kulturråd respektive Svenska Filminstitutet som kan komma ifråga.

BR kommer noga följa hur myndigheterna hanterar detta och kommer återkommande informera våra medlemsföreningar ifråga om stödet. Men vi uppmanar också alla föreningar att följa den information som respektive myndighet delar på sina hemsidor. Handläggningstiden kommer att bli kort och all information finns ännu ej tillgänglig om hur stöden ska fördelas och exakt till vilka verksamheter.

Enligt Statens Kulturråd kommer de att öppna sin ansökan den 28 april.

Svenska Filminstitutet öppnar sin ansökan den 27 april.

Läs mer via nedanstående pressmeddelanden från de båda myndigheterna och besök även deras hemsidor för kompletterande information:

www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen

filminstitutet.pmembedded.com/pressrelease/view/svenska-filminstitutet-fordelar-50-miljoner-kronor-av-regeringens-stodpaket-18082

Hemsidor:

www.kulturradet.se

www.filminstitutet.se/sv

www.konstnarsnamnden.se

www.svff.se