Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Kraftig sänkning av medel till ungdomsverksamhet från Boverket

Kraftig sänkning av medel till ungdomsverksamhet från Boverket

Boverkets beslut för 2022 om verksamhetsutvecklingsbidrag för ungdomar innebär försvagad kraft i barn- och ungdomsverksamheter på landsbygderna. Vårat stöd till riksförbundet har sänkts från 1,4 miljoner till drygt 830 000 kronor och inga enskilda bygdegårdsföreningar har fått stöd.

”Jag konstaterar att det riskerar drabba barn och ungdomsverksamheten i våra 24 distrikt ute i landsbygderna. Vår styrka är inte Stockholm eller Malmö utan glesbygdsområden. Det här kommer att leda till att vi blir försvagade ute i landsbygdsområden” säger Kenneth Lundmark, förbundschef, i en artikel i Altinget.

Boverket hänvisar helt och hållet till förordningen som styr beviljandet av medel.

Riksförbundet kommer att jobba för en förändring av handhavandet av dessa medel.

www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/boverket-halverar-stod-till-riksorganisationer-utan-naagon-dialog