Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Första Hållbarhetsdiplomen beviljade

Första Hållbarhetsdiplomen beviljade

Nu har de första föreningarnas fått godkänt för Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom, som visar hur bygdegårdsrörelsen bidrar till och stärker de Globala målen.

– Genom bygdegårdsrörelsens Hållbarhetsdiplom visar våra medlemsföreningar hur deras verksamhet bidrar till att stötta de Globala målen där vår rörelse är starkast. Diplomet kan tas av alla föreningar och styrelser, säger Ulph Lundgren, verksamhetsutvecklare, Bygdegårdarnas Riksförbund, som lett arbetet med Hållbarhetsdiplomet.

Följande föreningar kommer att får diplomet:

  • Gräsmyr bygdegårdgårdsförening
  • Värna-Grebo bygdegårdsförening
  • Rönö bygdeförening

– Gräsmyr Bygdegård har sedan 2022 aktivt jobbat med frågan om hur vi kan jobba mer hållbart, att kunna stimuleras av Riksförbundets satsning gjorde att arbetet tog fart. Vi är stolta över att vara bland de första i riket som har nått målet! säger Monica Jonsson, Gräsmyrs Bygdegårdsförening.

– Ett lyckat upplägg i vår förening där vi jobbat med hela styrelsen. Viktigt att flera deltagare är med i hållbarhetsarbetet. Vi får ett bidrag från vårt bygdegårdsdistrikt på 4000 kronor för vårt arbete med hållbarhetsdiplomet. En kopia på vår ansökan har vi skickat till kommunens hållbarhetshandläggare som tog detta mycket positivt, säger Björn Kanebäck, Värna-Grebo Bygdegårdsförening.

– Att skriva ned allt arbete och fundera över allt gör i vår verksamhet har varit toppen. Det ger stolthet att se vad vi faktiskt gör i föreningen. Bygdegårdsrörelsen har nu en jättebra internutbildning. Vi har också fått ett breddat kommunalt kontaktnät under processens gång, säger Lolita Nilsson, Rönö bygdeförening.

Vi säger ett stort grattis till pionjärerna!

Läs om hur din förening kan ta diplomet  >>