Bakgrundsbild

Förbundets högsta utmärkelse

Förbundets högsta utmärkelse 2022 går till Benny Jansson, Torsö, och Carina Hellström, Vara. Utmärkelsen delas ut på förbundsstämman i Älmhult, 4-5 juni.

– Att få förbundets högsta utmärkelse känns stort, ärofyllt och något jag alltid kommer att vara stolt över. I min barndom var det Torsö bygdegård man gick till när det var festligheter och människornas engagemang där lärde mig hur viktig en bygdegård är för sin bygd, säger Benny Jansson.

Benny var ordförande i Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening i 21 år och satt i förbundsstyrelsen 2012–2019 med uppdraget att lyfta fram bygdegårdens betydelse för landsbygdens utveckling.

– Åren i förbundsstyrelsen var mycket lärorika och att lyfta fram bygdegårdens betydelse för landsbygdens utveckling jobbade jag med många olika uppdrag, säger Benny.

Benny, Jansson, Torsö. Foto: Stefan Svensson

–Jag känner mig stolt över och hedrad av att man på något sätt gjort avtryck i vår rörelse. Men i ärlighetens namn hade jag inte en tanke på att just jag skulle vara i närheten av en nominering. Mitt engagemang har gett mig möjlighet att få ta del av alla intressanta människor och deras arbete för sin hemmabygd med bygdegården i centrum, säger Carina Hellström.

Carina har varit ledamot i Skaraborgs bygdegårdsdistrikt samt mottagit Bygdegårdarnas Riksförbund och Nordic Energys Miljöstipendium 2018.

– Det har varit fantastiskt att jobba med miljö och hållbarhet som ligger mig närmast och arbeta med alla härliga människor i distriktsstyrelsen, avslutar Carina.

Carina Hellström.