Bakgrundsbild

Förbundets högsta utmärkelse 2019

Guldplaketten delades ut till fyra hedervärda personer för deras stora engagemang och insatser i bygdegårdsrörelsen.

Från vänster: Monica Eriksson, Solna, Ola Johansson, Kungsbacka, Ulrika Johansson, Väse, och Solveig Carlsson, Bolmsö, fick ta emot förbundets högsta utmärkelse på förbundsstämman i Värnamo för sin insatser i bygdegårdsrörelsen.
Motiveringar

Monica Eriksson är den enskilda person som haft störts betydelse för bygdegårdsrörelsens utveckling de senaste 40 åren. På sent 70-tal var hon drivande i att Bygdegårdarnas Riksförbund skulle börja jobba mer med kulturfrågorna och bilda programråd för detta. Hon var en kort tid ersättare i förbundsstyrelsen, och 1980 blev hon anställd som BR:s första kulturkonsulent. BR hade då 555 anslutna föreningar, idag har vi 1433. En utveckling som har mycket att göra med att kulturverksamheten kom till.

1994 blev Monica BR:s förbundssekreterare, en tjänst hon hade i 21 år. Hon har lett riksförbundet till många segrar med ett hjärta som klappar för bygdegårdsrörelsens viktiga verksamhet och samhällsuppdrag. Efter pensionen fortsätter hon idag med att engagera sig i Stockholmsdistriktet, som sekreterare. Distriktet har under de senaste åren, mycket tack vare Monica, gjort stora framsteg och fått projektmedel inom områdena kultur och landsbygdsutveckling. På riksnivå har hon också suttit i landsbygdsrådet och är lotteriföreståndare för Landlotten.

Monica är en stark förebild för alla aktiva i bygdegårdsrörelsen och för Sveriges föreningsliv i stort. Så passionerad för spridning av allmänna samlingslokaler i hela landet som möjliggör ett ökat kulturliv, stärkt föreningsliv och att bevara offentlig service på Sveriges landsbygder.

Ola Johansson var förbundsordförande i sex år, 2011‒2017. Det betyder att han varit förbundsordförande flest år under 2000-talet.

Ola är ideologiskt driven med ett personligt engagemang som blev särskilt tydligt under flyktingvågen 2015 då han engagerade sig starkt för bygdegårdarnas roll kopplat till migration och integration. Under hans ordförandetid startade vi både ett integrationsprojekt kopplat till detta, men också startade hela det förnyelsearbete som riksförbundet arbetat med under de senaste åren med att ta fram vision, långsiktiga mål, och nya styrdokument för framtiden.

Ulrika Johansson var ledamot i förbundsstyrelsen 2009‒2018 och dessförinnan också ersättare i styrelsen. Hon har lett Konst- och kulturrådet med bravur och har också bidragit med sitt engagemang i Studieförbundet Vuxenskolan för ökad samverkan mellan BR och SV.

Förutom Ulrikas nationella engagemang så har hon också varit distriktsordförande för Sveriges största bygdegårdsdistrikt – Värmland. I 12 år har hon lett distriktet till nya framgångar. Exempelvis engagerade hon sig i Riksteaterns projekt Kultur på landsbygd. Att kulturen kom ut till de värmländska skogarna med artister som de aldrig tidigare kunnat drömma om är till stor del Ulrikas förtjänst.

Att Ulrika brinner för sina bygdegårdar och distrikt går inte att ta miste på. Hennes engagemang för att hålla ihop riksförbundet med den lokala nivån har varit värdefull inte bara på hemmaplan utan också för riksförbundet i stort.

Solveig Carlsson har under 21 års tid suttit i BR:s förbundsstyrelse, varav 18 år som vice ordförande åren 2000‒2018.

Hennes stora engagemang bottnar i hemorten Bolmsö i bygdegården och Kronobergs bygdegårdsdistrikt. Genom att utveckla bygdegårdsrörelsen lokalt, regionalt och nationellt är hon en stor inspiration för andra, och har varit otroligt viktig för Bygdegårdarnas Riksförbunds utveckling under dessa dryga 20 år. Med ett varmt hjärta, och alltid redo att hugga i och göra jobbet, har hon varit en klippa för både riksförbundet och för hela bygdegårdsrörelsen.