Bakgrundsbild

Folk och Försvar Rikskonferens

Vi bidrog med en film om vårt arbete med krisberedskap under Folk och Försvars Rikskonferens som hölls den 11-12 januari. Samarbete mellan det offentliga och ideella är avgörande för en fungerande krisberedskap. Bygdegårdarnas Riksförbund blev medlemmar i Folk och Försvar 2020.