Bakgrundsbild

En växande folkrörelse

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund – 1 456 bygdegårdsföreningar med över 240 000 medlemmar. Under det gångna året har antalet medlemmar ökat med fyra stycken.

Många människor väljer att engagera sig i en bygdegård, en allmän samlingslokal som erbjuder många möjligheter. De allmänna samlingslokalerna har stor betydelse som samlingsplats för människor, föreningar och olika verksamheter i lokalsamhället. De är en del av vår demokratiska infrastruktur och en hörnsten i svenskt kulturliv.

– Bygdegårdsföreningarna skapar ett stort värde och många möjligheter för hela bygden. Bygdegården finns i människors närhet och vikten av denna samlingslokal kan inte underskattas. Det ser vi inte minst genom den stadiga ökningen av medlemsföreningar i Bygdegårdarnas Riksförbund, säger Per Lodenius, förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdarnas Riksförbunds arbete med kultur lockar flera medlemmar. Under 2022 har riksförbundet fått ta del av nästa 14 miljoner kronor i återstartsstöd från Statens kulturråd vilket har lett till hundratals kulturevenemang i hela landet. Inte minst den pågående Kulturbygdsturnén där 24 kulturutövare är anställda för att fylla bygdegårdar med kulturupplevelser.

– Det är glädjande att vi ser ett ökat intresse för bygdegårdarna och Bygdegårdarnas Riksförbund. Det känns otroligt kul och stimulerande att våra sceniska arrangemang når en bred och stor publik. Det känns som att det nära och genuina attraherar, säger Kenneth Lundmark, förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdar lyfts upp som möjliga trygghetspunkter i kris i den ”Handbok i kommunal krisberedskap” som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har tagit fram. När försvarsmakten hade övning på Gotland inkvarterades soldaterna i bygdegårdar. Bygdegårdarna är viktiga som samlingsplatser vid större skogsbränder, elavbrott och vid exempelvis eftersökningar av försvunna personer.

I många fall samlas medborgarna i närområdet för att tycka till om detaljplaner och för att hitta servicelösningar för livskraftiga landsbygder i bygdegården. En bygdegård är multifunktionell.

Bygdegårdsföreningarna hyr ut sina lokaler för festligheter och vid begravningar och allt däremellan. Under sommaren 2022 såg vi en bröllopsboom efter pandemiårens restriktioner som ledde till många bröllopsuthyrningar. Den som hyr måste dela föreningens demokratiska värderingar.

Antalet medlemmar har under 2021 ökat i Uppsala, Östergötlands, Kronobergs, Södra Kalmars, Blekinge, Skåne, Västra och Dalarnas bygdegårdsdistrikt.

Bygdegårdarna samlar Sverige - jubileumsbok
Illustration: Marja Nyberg