Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • De tre vanligaste skadorna i sommartid

De tre vanligaste skadorna i sommartid

De tre vanligaste skadorna som drabbar bygdegårdar i sommartid? Statistiken är entydig. Dessa är de vanligaste skadetyperna och så här förebygger ni dem.

1. Vattenskador

”Läckage från toalett. Vatten runnit ut i hallen. Ingen tillsyn på en månad” Ur skadeanmälan

Vattenskador sker året om och är den vanligast förekommande skadan även sommartid. Under sommarhalvåret beror de förstås inte på sönderfrysta rör utan ofta på läckande sådana och expensionskärl som rostat sönder. Ibland kan brottet vara litet men vara svårt att upptäcka och resultatet blir en stor och kostsam skada.

Förebygg

Bästa sättet att skydda sig mot vattenskada är att installera en vattenfelsbrytare som skyddar både mot små droppläckage och häftiga flöden vid brott på en ledning. Håll också löpande kontroll på värmesystemet samt koll på om fuktfläckar uppstår. Vid en skada ersätts inredning och saker som skadats av vattnet – inte själva rören / kopplingarna då utbyte av dessa ingår i underhållet av byggnaden. Föreningen har därför allt att vinna på att ut rör och kopplingar som åldrats innan läckage uppstår.

2. Inbrott

”Inbrott genom källarfönster. Skurit sönder scendrapperiet och använt som liggunderlag? Godis och bröd stulet” Ur skadeanmälan  

Förvånansvärt många inbrott har godis och kioskvaror som enda stöldgods. Andra stöldbegärliga saker är: Åkgräsklippare, kompressorer, röjsågar och andra maskiner, ljudanläggningar och annan teknik.

Förebygg

Se över ert inbrottsskydd, se vad som gäller för Skyddsklass 1. Se över utemiljön så det inte finns tillhyggen och stegar att nyttja. Belysning, skyltar om DNA-märkning och inbrottslarm avskräcker.

Inte sällan sker fler inbrott efter varandra. Varje inbrott är ett unikt skadetillfälle och innebär därmed en ny självrisk. Dokumentera och anmäl skadan, polisanmäl och se till att förebygga att ett nytt inbrott sker. Ha tillsyn minst varje vecka.

 

3. Åskslag och andra naturskador

”Åskslag. Robotgräsklippare, router och inbrottslarm har slagits ut av åskan” Ur skadeanmälan

Åskoväder blir allt vanligare. Att åska kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta men de vanligaste skadorna vid åsknedslag sker via el-, tele- och signalledningar och skadar på så sätt elektroniken. Direktträff i byggnad är ovanligt. Eftersom vi får in mer och mer elektronik i våra verksamheter ökar antalet skador i snabb takt.

Andra naturskador som ökar är skador efter stormar, översvämning och bränder.

Förebygg

Minska risken för åskskador genom att installera ett överspänningsskydd. Cirkapris inklusive installation: 3 000-5 000 kr. Dra ur elkablar om ni vet att åskan är på väg. Använd inte datorn med strömsladden i under åskväder och tala inte i den fasta telefonen.