Bakgrundsbild

Civilsamhället och totalförsvaret

Efter intervjun med Björn Körlof i Altinget.se om civilsamhällets roll i totalförsvaret och vår satsning på att bjuda in till rundabordssamtal med civilsamhällesorganisationer i början av nästa år svarade fyra forskare med en debattartikel som menade att civilsamhället är för stort och brokigt för att samlas på det sättet.

”Någonstans måste man alltså börja. Inom bygdegårdarna har vi börjat med att söka och finna former för samtal, självfallet fritt och frivilligt, med så många som möjligt av dessa organisationer för att se var svårigheterna finns, men också var förutsättningar finns för samsyn och samverkan” skriver vi i repliken på debattinlägget.

Bild från vår temadag ”Hur blir civilsamhället en resurs i totalförsvaret?” med flera civilsamhällesorganisationer samt en representant för Försvarsmakten på scen. Foto: Jenny Dahlerus