Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Kulturarrangörer och biografer kan söka stöd från krispaketet för kultur

Kulturarrangörer och biografer kan söka stöd från krispaketet för kultur

Den 24 april meddelade Regeringen vilka myndigheter som skulle hantera fördelning av medel ur krispaketet för kultur. 500 miljoner fördelade på Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond.

För medlemsföreningar inom Bygdegårdarnas Riksförbund är det medel hanterade av Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet som kan komma ifråga – det vill säga biografer och kulturarrangörer.

Tisdag 28 april meddelade Statens kulturråd att de 370 miljoner de ska fördela kommer att ges till inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av covid-19. Stödet kanaliseras inom tre olika stödpaket: utställningar, föreläsningar och liknande arrangemang (ansökningsperiod 28 april–11 maj), scenkonstföreställningar (ansökningsperiod 28 april–12 maj) och konserter (ansökningsperiod 28 april–13 maj). Ansökan kan gälla intäktsbortfall samt merkostnader för offentliga arrangemang planerade att genomföras senast 31 maj 2020. Om ansökan beviljas kommer medel att fördelas så långt de räcker enligt Statens kulturråds riktlinjer.

Läs all information om stödet från Statens kulturråd, hur du skapar en konto för ansökan samt frågor och svar på deras hemsida: www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen

Kulturrådet bjuder också in till tre webbinarier där de ger information om stödet och där det också finns möjlighet att ställa frågor:

Här finns Kulturrådets presentation som visas under webbinariet.

Lite längre ner på den här sidan finns några svar på vad som gäller för stödet.

En viktig aspekt att tänka på för en bygdegårdsförening i samband med stödet ovan via Kulturrådet är att det riktar sig till arrangören till ett arrangemang. D.v.s. om ett bygdegårdsförening har tvingats ställa in ett arrangemang kan föreningen söka för intäktsbortfall i samband med arrangemanget. Däremot om bygdegårdsföreningen bara har hyrt ut sin lokal till en annan part, låt säga en teaterförening, kan inte bygdegårdsföreningen söka för detta men däremot kan i exemplet teaterföreningen söka för samtliga delar som berör arrangemanget – som exempelvis hyran till en bygdegårdsförening. Läs och titta gärna på de frågor och svar som finns på Kulturrådets hemsida.

Måndag 27 april meddelade Svenska Filminstitutet att de 50 miljoner de tilldelats ur Regeringens krispaket kommer att fördelas dels till biografer som arrangerar filmföreställningar och dels som stöd till distribution och visning. För BR:s biografer är det stödet för intäktsbortfall till biografer som är aktuellt. Biografen kan få stöd för förlorade intäkter under perioden 12 mars–31 maj 2020 med avdrag för eventuella minskade kostnader. Om ansökan godkänns beror sedan stödsumman på tillgång av medel och antal sökande.

Läs all information om stödet på Svenska Filminstitutets hemsida där också ansökningsblankett finns: www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distributionsstod/stod-for-inkomsbortfall-pga-covid-19