Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Beslut om beviljat riktat krisstöd 2021

Beslut om beviljat riktat krisstöd 2021

Bygdegårdarnas Riksförbund beviljades 20 751 077 kronor från Boverket den 28 juni 2021 att fördela i riktat krisstöd till våra bygdegårdsföreningar med anledning av coronapandemin. Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstyrelse har beslutat att bevilja 994 föreningar medel. Medlen betalas ut senast sista oktober 2021. Totalt motsvarar utbetalningen 21,12 procent av redovisade fasta kostnader med en lägsta summa på 5 960 kronor. I princip samtliga föreningar som har ansökt och angett att de är i behov av stöd erhåller medel, utom de som överhuvudtaget inte årsrapporterat till BR vilket var ett krav för att beviljas medel.

Här kan du ladda ned en lista över alla föreningar som har beviljats stöd: