Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Artikel i Altinget om beredskap och bygdegårdar

Artikel i Altinget om beredskap och bygdegårdar

Björn Körlof, expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar på Bygdegårdarnas Riksförbund, intervjuades i Altinget i samband med vår temadag ”Hur blir civlsamhället en resurs i totalförsvaret?” och de planerade rundabordssamtalen våren 2024 kring ämnet med civilsamhällesorganisationer.

”Man måste förbereda sig för värsta scenario. Då är [över] 1400 bygdegårdar en tillgång. Många andra sitter också på resurser: Röda korset, Rädda barnen, Missing people, studieförbunden, Våra gårdar, Folkets hus och så vidare. Alla som drivs av ideella krafter måste in i den kommunala krigsplanläggningen” säger Björn Körlof i intervjun.

Lär hela intervjun:
www.altinget.se/civilsamhalle/artikel/civilsamhallet-vill-hitta-sin-roll-vid-krig-ska-uppvakta-kommunerna?toke=c03f05e15bd940ddb5deb962376ca38a

Björn Körlof på temadagen "Hur blir cicilsamhället en resurs i totalförsvaret?" 26 oktober 2023