Bakgrundsbild

Årsmöte på distans

Från december har Folkhälsomyndigheten avrått från fysiska årsmöten, sedan 10 januari gäller pandemilagen med begränsning på max 8 deltagare i arrangemang och möten. Detta innebär att ni bör genomföra ert årsmöte på distans istället för fysiskt.

Det finns flera alternativ för former av distansmöte; digitalt, telefon eller skriftlig. Bygdegårdarnas Riksförbund har sammanställt tips och råd och den 21 januari arrangeras ett webbinarium för er som vill lära er mer om detta. Studieförbundet Vuxenskolan finns som en lokal resurs för att stötta er i att förbereda och genomföra årsmötet på distans (www.sv.se/avdelningar).

Som styrelse är det lätt att tänka att vi ska skjuta på årsmötet, det är dock ingen bra lösning eftersom det drabbar medlemmarnas demokratiska rättigheter samt försvårar årets fortsatta arbete för er själva i styrelsen. Om det finns anledning att ändå skjuta på årsmötet är det viktigt att ni har haft en dialog med er revisor innan ni fattar ett sådant beslut eftersom det är ett stadgebrott.

Här hittar du alla dokument inför årsmötet