Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Årets bygdegårdsförening i Sverige utsedd!

Årets bygdegårdsförening i Sverige utsedd!

Årets bygdegårdsförening i Sverige är Oppmanna-Vånga – en förening som satsar på hälsa.

Styrelsen hade ingen aning om att de var nominerade och blev glatt överraskade och firade genast med att äta tårta. Det är en förening med stora framtidsplaner.

Bygdegården Brunnen i Arkelstorp miste kommunens driftsbidrag i början av 2000-talet. Då bestämde sig bygdegårdsföreningen för att satsa på husets styrka – hälsa och historia. Nu anläggs en stor hälsoträdgård och intresset för platsen bara ökar.

Föreningen arbetar med att söka stöd för sina projekt. De har bland annat fått Bygdegårdarnas Riksförbunds stöd till en förprojektstudie som de har haft nytta av inför Leaderansökan.

– Vi fortsätter profilera oss mot hälsa och anlägger en medicinsk hälsoträdgård, ska ha behandling för bland annat långtidssjukskrivna och övriga som har behov av rehabilitering. Sprida kunskap gärna i samarbete med skolan med att ha aktiviteter så barnen får lära sig om hälsa och växter, berättar Kaj Göransson som är ordförande.

Årets bygdegårdsförening 2018
Årets bygdegårdsförening 2018 Oppmanna-Vångas styrelse.

Bygdegårdarnas Riksförbund har utsett Oppmanna-Vånga till Årets bygdegårdsförening med motiveringen:

”Oppmanna-Vånga bygdegårdsförening tar tillvara och utvecklar en 300 år gammal tradition och har skapat en samlingsplats för bygden. På Brunnen i Arkelstorp ger föreningen plats åt välbefinnande och fest i en naturskön miljö. Föreningen har ett aktivt hållbarhetsarbete med miljödiplom och utveckling av hälsofrämjande aktiviteter.”