Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Antidemokratiska organisationer är inte välkomna i Sveriges bygdegårdar!

Antidemokratiska organisationer är inte välkomna i Sveriges bygdegårdar!

Bygdegårdar är allmänna samlingslokaler, tillgängliga att hyra för alla som delar vår demokratiska värdegrund. Själva syftet med att driva en bygdegård bottnar i att stärka demokratin genom att stärka mötesfriheten, främja lokal utveckling och sprida kultur i hela landet. När antidemokratiska krafter missbrukar bygdegårdarnas öppna mötesplatser gör de det genom att ljuga och bedra de ideella eldsjälar som driver och förvaltar landets bygdegårdar.

Tidigare i augusti blev två föreningar drabbade. Både i Västmanland och Södermanland förde Nordiska motståndsrörelsen föreningarna bakom ljuset genom att uppge privat fest som ändamål för uthyrningen. Det är otroligt obehagligt för föreningarna att i efterhand få kunskap om vad som egentligen skett. Att fara med osanning för att få hyra bygdegårdar är förstås totalt oacceptabelt. När falska uthyrningar uppdagas innan uthyrningstillfället avbryts de självklart. I de flesta uppmärksammade fall gäller det högerextrema och nazistiska grupper, men religiösa extremister och vänsterextremister förekommer också.

Det är alltid den aktuella bygdegårdsföreningen som bedömer om skäl kopplat till demokrativillkoret gör så att hyresgästen nekas hyra. Bygdegårdarnas Riksförbund finns också som stöd i dessa avvägningar och jobbar förebyggande med att öka medvetenheten om att denna risk föreligger och hur det kan undvikas. Att helt undvika risken att bli ljugen för och förd bakom ljuset är dock en omöjlighet. Vi fördömer alla typer av antidemokratiska organisationer och också det fullkomligt oacceptabla beteendet att fara med osanning om anledningen till att hyra en bygdegård. Statens demokrativillkorsutredning ger stöd i vilka organisationer som inte är välkomna att hyra landets bygdegårdar:

  1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
  2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
  3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
  4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Bygdegårdarnas Riksförbund har varit i kontakt med de två drabbade föreningarna och kommer också besöka den ena nu på lördag för att ge stöd och höra mer om händelsen.

Karin Fälldin, förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund har bland annat drivit integrationsprojektet Take My Hand och var aktiva under mottagandet av flyktingvågen 2015. Foto: Sofia Nahringbauer