Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • 7,5 miljoner till bygdegårdar i investeringsstöd

7,5 miljoner till bygdegårdar i investeringsstöd

Bygdegårdarna fick för 2023 7,5 miljoner beviljat i investeringsstöd från Boverket av totalt 32 900 000 kronor, det vill säga 23 procent av de utdelade medlen. Av de 58 allmänna samlingslokaler som i år beviljades medel var 29 procent medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund, alltså sammantaget 17 föreningar. 2022 var bygdegårdarnas andel av medlen 40 procent och andelen föreningar var 32 procent.

Här finns hela listan:

Läs mer om Boverkets beslut:
www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/allmanna-samlingslokaler—investeringsbidrag/Se-vilka-som-fatt-bidraget/2023/

Foto: Sofia Nahringbauer