Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • 2,6 miljoner till Bygdegårdsförsäkringen

2,6 miljoner till Bygdegårdsförsäkringen

Under förbundsstämman på Marholmen 2-3 juni tog Bygdegårdarnas Riksförbund emot 2,6 miljoner kronor i skadebonus och återbäring från Länsförsäkringar Halland. Pengarna är öronmärkta för Bygdegårdsförsäkringens räkning och förbundsstyrelsen har tillsammans med Bygg- och försäkringsrådet kommit fram till vad de ska användas till.

Ju färre skador som drabbar våra bygdegårdar desto högre blir skadebonusen från försäkringsbolaget Länsförsäkringar Halland. År 2017 har skadebonusen räknats fram till maxbeloppet: 1 000 000 kronor. Utöver detta har Länsförsäkringar Halland betalat ut återbäring till alla sina kunder. För Bygdegårdsförsäkringen handlar det om 1 619 213 kronor.

Förbundsstyrelsen har, med underlag från Bygg- och försäkringsrådet, beslutat hur pengarna ska användas för att på bästa sätt främja föreningar och bygdegårdsrörelsen i stort. Något som presenterades på förbundsstämman 2-3 juni 2018 och som också följer nedan:

Skadeförebyggande projekt 2018-2019

Ett nytt skadeförebyggande projekt drar igång i augusti 2018. Föreningar i deltagande distrikt får utökat investeringsbidrag på 75% för skadeförebyggande åtgärder under projekt- tiden och distriktens ökade kostnader för uppsökande verksamhet täcks genom projektet. I projektet får minst två distriktsfunktionärer en intensiv kunskapspåfyllning och jobbar sedan med att söka upp, informera och motivera föreningar till att vidta åtgärder. Intresserade distrikt anmäler sig senast 10 juni. Beräknad kostnad: 945 000 kr

Rabatt till föreningar som certifierar sig

Försäkringskansliet kommer ta fram en e-kurs motsvarande LF:s ”Säker Gård” och ”Säker Hästverksamhet”. Föreningar som fullgör kursen samt skickar in en godkänd checklista med vidtagna åtgärder kommer certifieras som ”Säker föreningsgård” och få en självriskcheck från LF Halland och en engångsrabatt på premien om 20%. Beräknad kostnad: 990 000 kr

Bibehållen premie till och med 2020

Premien till LF Halland justeras varje år med prisbasbeloppet som index. För att bygdegårds- föreningarnas premie till och med 2020 ska vara oförändrad, oavsett förändringar av prisbasbeloppet, avsätts en summa för att täcka eventuella premiehöjningar. Beräknad kostnad: 360 000 kr

Ökad omfattning av investeringsbidrag

Det höjda investeringsbidraget, från 20% till 50% av kostnaderna, för vattenfelsbrytare, brand- och inbrottslarm fortsätter att gälla på obestämd tid. Samtidigt ökas bidragets maxbelopp från 5 000 kr till 10 000 kr. Beräknad kostnad: 140 000 kr

Sponsring av distriktens konferensavgifter

Under 2019 kommer alla förbundets utbildningstillfällen som också innefattar minst 1 h försäkringsinformation från försäkringskansliet att vara kostnadsfria för distrikten. Beräknad kostnad: 250 000 kr