Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Alviken

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Tomten avstyckades från Västergården 1921. Köparen, Gerhard Johansson, lät bygga huset Alviken. 1924 köpte ingenjör Bergkvist fastigheten. Han hade en trattgrammofon, som han spelade på så högt att hela Hästholmen kunde höra. Han kunde trolla också vilket han gjorde på Västergårdens brandkårsfester. 1978 köpte Hans och Britta Jansson huset. Hans arbetade på Zandapannan och använde bland annat Alviken till att illustrera handboken ”Att lägga tak”.  

Alviken
Alviken

 

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Västergård 2:10

Tomten avstyckades från Västergården i juli 1921. Marken köptes av Gerhard Johansson. Köpeskillingen var 550 kr. Han lät bygga huset Alviken.

7830 kvm. Trä. Tre rum, ett kök, en hall, källare. El trägård anlagd 1923. Restaurerat och handikappanpassat på 90-talet. I början av 20-talet har det varit båtbyggeri här.

Ingenjör Bergkvist köpte fastigheten i juni 1924 för 10 000 kr. 1933 sålde Bergkvist huset för 7 500 kr till fd stationskarl Carl J.E. Karlsson och hans hustru Maria Sofia Karlsson. Under några år hyrde familjen Kullander (Kula) fastig-heten. 1955 köpte Artur, Maj och Dorthy Flisbäck Alviken för 18 000 kr.

Ingenjör Bergkvist hade en trattgrammofon, som han spelade på så att hela Hästholmen fick höra. Han kunde trolla också vilket han gjorde på Västergårdens Brandkårsfester. Han hade hushållerska som hette Hulda.

1978 köpte Hans och Britta Jansson från Borensberg huset. Hans arbetade på Zandapannor och använde bl a Alviken till att illustrera handboken ”Att lägga tak”. Detta var i början av 1980-talet. Därefter köpte Karl-Gustav Nilsson och Tommy Kjellström fastigheten. De sålde huset 1999 till nuvarande ägare Eva Torenfält-Karlsson och Hans Karlsson.

Länsmuseets inventering 1983 

Bostadshus i en och en halv våning klätt med gulmålad stående fasspontpanel med vita knutar och omfattningar. Naturstensgrund. Brutet tak med ött tvåkupstegel. Brunlaserade tvåluftsfönster med spröjs.

Gäststuga klädd med gulmålad lockpanel med vita knutar och omfattningar. Naturstensgrund. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Brun dörr. Garage tillbyggnad i norra delen av av huset.

Uthus klätt med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Naturstensgrund. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Vita spröjsade fönster. Bruna plankdörrar.

Trädgård: Lövträd, fruktträd.

Upp