Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kungahuset, Fridensborg, Hamngatan 27

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Huset flyttades hit1909 från Kungsbacka skans, som låg vid Södergården. På 40-talet ägde Oskar och Gärda Karlsson stället, där de bodde med sina sex barn. Huset byggdes till 1981 och kläddes med fasadtegel. Namnet Kungahuset kommer av att Oskar II sägs ha övernattat där omkring sekelskiftet 1900.

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Hallegården 4-16

Huset flyttades hit från Kungsbacka skans vid Södergården 1909. Tillbyggt 1981 och klätt med fasadtegel.

På 40-talet ägde Oskar och Gärda Karlsson fastigheten och bodde här med barnen Saga, Stig, Sture, Sten, Sylvia och Siv. Senare ägare var Kerstin Dosén med man, som klädde huset med tegel. Därefter bodde Bo och Lena Lundin med barn här. De sålde huset sommaren 2002 till familjen Nord. Sedan dess är huset fritidshus.

Namnet ”Kungahuset” kommer av att Oscar II sägs ha övernattat i huset kring sekelskiftet 1900.

Länsmuseets inventering 1983:

En-familjs bostadshus i en och en halv våning klätt med rött tegel samt brunlaserad panel. Sadeltak belagt med bruna betongpannor. Slammad stengrund. Bruna en-luftsfönster och treluftsfönster samt brun dörr.

Uthus klätt med faluröd locklistpanel under pulpettak belagt med tegel och tjärpapp.

Trädgård: Gräs, fruktträd.

Upp