Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Halledal, Hamngatan 23

Inledning
Mer att läsa

Inledning

1921 köpte Bengt Johansson huset och startade Hästholmens andra lanthandel efter att han kommit hem från Amerika. ”Bengtas” affär hade också glas, porslin och tyger. Bengts son Erik med hustru Agnes övertog sen affären som lades ner 1976. Distriktssköterskan hade från slutet av 1940-talet mottagning här i huset.  

Halledal
Halledal

 

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmens Hallegård 4:31

Byggår 1921.
Bengt Johansson startade Hästholmens andra affär av lanthandelstyp här efter sin hemkomst från Amerika där han arbetat som chaufför och livvakt åt personer, som hade behov av sådan.

Bengtas affär – ”Bengt Johanssons Speceriaffär” hade mycket glas, porslin, tyger och gardintyg. Bengt Johansson hade tidigare Götalund (Hamngatan 25). Bengts son Erik med hustru Agnes övertog affären , som upphörde 1976.

Distriktssköterskemottagning kom i slutet av 1940-talet till Hästholmen och var först i detta hus. Första sköterskan hette Gudrun. Nuvarande ägare Torborg Fransson.

1948
1400 kvm. Förvärvad 1921. Trä, 1921, fem rum, ett kök, en hall, en affärslokal, kontor, lagerlokal och källare. Huset hade el, vatten, avlopp och centralvärme. Ägare var änkefru Anna F Johansson. Firma Bengt Johansson Eftr.

1983
Enfamiljshus. Bostadshus i en och en halv våning klätt med beigemålad lockpanel med bruna hörn och omfattningar. Slammad natursten. Sadeltak belagt med bruna betongpannor. Bruna två- och treluftsfönster samt bruna dörrar. Takkupor. Tilläggsisolerat.

Garagebyggnad klädd med grön korrugerad plåt under sadeltak med falsad plåt. Bruna dörrar.
Uthus klätt med grön korrugerad plåt med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Bruna spröjsade fönster samt bruna plankdörrar.

Ombyggnad tilläggsisolerat och ny panel 1949.
Trädgård: Gräs, buskar, fruktträd.

Upp