Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Gamla telegrafen, Västergårdsvägen 2

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Byggdes 1869. Ägdes av handelsman Johanna. Hon slöt 1873 avtal med Kungliga Telegrafverket om upplåtelse av lokal i huset för telegrafstation. Enligt Hästholmens Hamn- och Magasinsbolag var Hästholmen otvivelaktigt rätta platsen för en telegrafstation, som med sin hamn står i ångbåtskommunikation med Stockholm och Göteborg samt med hamnarna runt Vättern. Därigenom skulle den obehagliga olägenheten undanröjas med dagars väntan på ångbåtar, samt befälhavares kontraorder, som fick sändas flera mils väg om båtars ankomsttider, vilket ofta var fallet. 

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Gästgivaregård 1:3

Huset byggdes 1869 i timmer, reveterat och vitmålat under nuvarande fasadpanel. Det innehöll ursprungligen två lägenheter med tillsammans tre rum och två kök. Restaurerat 1937. El. Nytt fastighetsnummer är Hästholmen 15:3. Tomten är 1394 kvm. 1948 var taxeringsvärdet 6500 kr. Från att vara bostad för en stor barnfamilj har det varit två och enfamiljshus för att slutligen bli sommarbostad för två personers familj.

Här bodde gjutmästare Karlsson med familj. Det var en stor familj med elva barn. Sedan bodde David ”smed” Johansson. Han byggde senare och flyttade till Dalhem, nuvarande Tägnegatan 10 där Göte Ek bor idag. Därefter flyttade familjen Thorn in i hela huset.

När Lily Thorn och Helge Andersson gifte sig bodde Lillys föräldrar diversearbetare Hugo och Teresia Thorn med barnen Arne och Inga-Britt på undervåningen. Lilly och Helge bodde på övervåningen (ca 1939-43). De flyttade senare till Hamnstugan efter Helges föräldrar ”Anners på berget” och Emma.

Omkring 1950 flyttade Erik och Elsa Jansson med dottern Birgit (gift Andersson) in. Erik Jansson var förman hos John Anderssons. Sedan bodde Lars och Kerstin Eksell med barnen Viktoria och Eleonor här. De sålde till Ann och Erik Ploetz från Stockholm. De ägde fastigheten 1991-2000 och använde den till andrabostad. Från den 1 augusti 2000 övertog Tom och Maj-Britt Johansson fastigheten, först som fritidsbostad och nu permanent.

Huset har enligt boken Ödeshögsbor en gång i tiden tillhört handelsman Johanna. Hon slöt 1873 avtal med Kungliga Telegrafverket om upplåtelse av lokal i huset för telegrafstation. Enligt protokoll vid extra Kommunalstämma den 10 juli 1870 beslöt Stora Åby Församling att skriva till ”Stormäktigaste, Allernådigaste Konung” om ett i trakten länge känt behov av ett hastigaste meddelningssätt, än vad som vinns genom härvarande postkontor, nämligen en Telegrafstation.

Hästholmens  Hamn- och Magasinsbolag hade skrivit om en dylik stations förläggande vid ”Hästholmen” och församlingen anhöll det Eders Majt täckes bifalla denna deras skrivelse. ”Otvivelaktigt är Hästholmen just rätta platsen för en telegrafstation, såsom varande försedd med en utmärkt hamn, som under hela sommaren står genom ångbåtskommunikation i förbindelse med Stockholm och Göteborg samt desslikes under både sommar och vinter med hamnarna runt Vättern, och där rörelsen således är mest koncentrerad. Därigenom skulle den obehagliga olägenheten undanröjas, ja, till och med dagars beständiga väntan på ångbåtar, samt befälhavare från att understundom sända kontraorder om sina båtars ankomsttider flera mils väg, vilket nu ofta är fallet.” En av undertecknarna var Johanna Pettersson.

Länsmuseets beskrivning av huset 1983:

Bostadshus i en och en halv våning klätt med brunlaserad lockpanel med svarta knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Slammad stengrund. Rödbruna tvåluftsfönster med spröjs samt brun dörr. Öppen veranda. Uthus klätt med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Cementsockel.Garage klätt med gråvit stående fasspontpanel under pulpettak belagt med korrugerad eternit. Trädgård: Häck mot gatan. Naturtomt med berg. Fruktträd.

Huset genomgick en försiktig in- och utvändig renovering 1991-94 med bland annat nytt yttertak i rött tegel och burspråk på övervåningen med utsikt mot Omberg. Fasaden målades gul. Huset förlängdes vå västra sidan med 2,5 meter, vilket gav huset ett vackrare utseende. Invändigt har huset gammaldags låga tak med gammal träpanel eller kritad spänd papp. Gamla spisar och kakelugnar är tyvärr borttagna. Endast en gjutjärnskamin finns nu att tillgå. Uthuset har totalrenoverats och gjorts till gäststuga med röd ytterpanel av samma typ som bostadshuset. Garaget har renoverats med högre pulpettak och ytterbeklädnad i röd plåt.

Upp