Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Vättervik, Hamngatan 24

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

Huset byggdes 1916 och fungerade som gästgiveri. Här bodde John Bauers syster vid bärgningen av båten Per Brahe. 1948 fanns i huset två lägenheter med tillsammans sju rum och två kök. I det röda, lilla huset bredvid, hade Blomberg sitt skomakeri. Han hade sovrum bakom verkstaden. Om Blombergs sades att han var mycket barnvänlig. Det stod alltid ett Fiaspel på disken som fick användas.  

Vättervik
Vättervik

 

Upp

 

Mer att läsa

Hästholmen Gästgivaregård 1:10

Fastigheten byggdes 1946. Tomten är 1124 kvm. Huset restaurerades 1942 med el, vatten och avlopp. 1948 fanns två lägenheter på tillsammans sju rum, två kök och två hallar i huset. 1973 fick huset ny fasadbeklädnad. Ännu vid länsmuseets inventering 1983 var det ett tvåfamiljshus (fastighetsbeteckning Tollstad 6:6).

Eriksson, hade bil tidigt, fd bonde bortom Heda.

Litet rött hus bredvid: Blombergs skomakeri. Hade arbetshus och sovrum bakom, fiaspel på disken. Mycket barnvänlig. Flyttade till Motala.

Efter Erikssons bortgång bodde en släkting Ekman i några år. 1944-71 ägde och bodde här Klas Johansson med familj och nuvarande ägare är Lilly Håkansson.

Länsmuseets inventering 1983:

bostadshus i en och en halv våning klädd med gråvit fasadtegel. Slammad natursockel. Träkonstruktion. Sadeltak belagt med grönmålad falsad plåt. Gula tvåluftsfönster med spröjs. Gulmålad tvådelad dörr med glasad överdel och fyllningar. Utbyggt trapphus krönt av tornhuva. Frontespis. Glasveranda.

Uthus (sammanbyggda) klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med grön korrugerad plåt. Vita enluftsfönster och tvåluftsfönster. Bruna panelade dörrar. Trädgård: Grusade gångar, fruktträd.

Upp