Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Smedjan, Karlsro, Hamngatan 1

Inledning
Mer att läsa

 

Inledning

I slutet av 1800-talet byggdes huset som enfamiljshus. 1910 byggdes smedjan med koleldad ässja och handdriven blåsbälg. Mäster August Andersson med familj bodde i huset, och i verkstadsdelen smiddes hästskor och reparerades plogar och cyklar. Hästar skoddes också utanför. Efter Augusts bortgång fortsatte en av sönerna med verksamheten till 70-talet.  

Smedjan
Smedjan

 

Upp

 

Mer att läsa

Tollstad 2:10

Huset byggdes i slutet av 1800-talet som enfamiljshus. Det byggdes till 1910 med en verkstadslokal i södra delen. Verkstadslokalen var en smedja med bland annat koleldad ässja och handdriven blåsbälg. Mäster August Andersson med familj bodde i huset och i verkstaden smiddes bland annat hästskor och skoddes hästar. I väntan på skoning bands hästarna – vanligtvis försedda med foderpåse – vid en stång ute på gården. I smedjan kunde man också få cykel- och andra mekaniska reparationer utförda.

När August gick bort fortsatte hans ena son i pappans fotspår och drev verksamheten fram till 1970-talets början. Fastigheten såldes då till en silversmed från Stockholm och blev sommarbostad. Nu har Jan och Monika Ivarsson fastigheten.

Den gamla smedjan med smidesverktyg och annan utrustning har bevarats men lokalen är i övrigt utformad som silversmedja. Någon utåtriktad verksamhet av denna art bedrivs dock inte.

Smedjan bör, med hänsyn till att där bedriven verksamhet minner om en svunnen tid och att ursprunglig smedjeutrustning till dels finns bevarad, betraktas som ett av Hästholmens många kulturhus.

Upp